Śmierć bliskiej osoby

Niezależnie od stopnia pokrewieństwa lub faktu jego istnienia oceniamy szanse na odszkodowanie i zadośćuczynienie. Aby roszczenie zaistniało wymagane jest istnienie faktycznego związku pomiędzy osobami, a nie tylko pokrewieństwo.

Dotychczas uzyskiwaliśmy:
• odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu śmierci osoby bliskiej
• rentę alimentacyjną dla członków rodziny zmarłego, którym zmarły dostarczał środków do życia
• zwrot kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji
• zwrot kosztów pogrzebu

Badamy sprawę pod kątem wszelkich możliwych roszczeń, a w razie odmowy lub zaniżenia odszkodowania kierujemy sprawę na drogę sądową, gdzie również zapewniamy indywidualną obsługę wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych oraz biegłych, a w tym również lekarzy sądowych.

 

« Powrót do oferty                                                                                                             Uzyskaj odszkodowanie »