Urządzenia przesyłowe

Coraz więcej osób zgłasza się do nas w sprawach wynagrodzeń za służebność przesyłu oraz bezumowne korzystanie z nieruchomości, a także odszkodowań za szkody powstałe w związku z istnieniem infrastruktury w obrębie nieruchomości. Mowa tu o odszkodowaniach za sieci:
• energetyczne
• gazowe
• telekomunikacyjne
• przedsiębiorstw gminnych np. wodociągowo-kanalizacyjne

Proponujemy również dochodzenie należności za pogorszenie warunków korzystania z nieruchomości, za zniszczenie upraw i zmniejszenie dopłat bezpośrednich. Również, w przypadku takiej potrzeby prowadzimy spory sądowe o usuniecie urządzeń przesyłowych. Spory takie często kończą się jeśli nie całkowitym usunięciem urządzeń to ich przebudową, tak aby były mniej uciążliwe dla właściciela nieruchomości.

Badamy sprawę pod kątem wszelkich możliwych roszczeń, a w razie odmowy lub zaniżenia świadczeń z tytułu urządzeń przesyłowych kierujemy sprawę na drogę sądową, gdzie również zapewniamy indywidualną obsługę wyspecjalizowanych adwokatów i radców prawnych a także rzeczoznawców majątkowych.

« Powrót do oferty                                                                                                             Uzyskaj odszkodowanie »