Wypadek w rolnictwie

Odszkodowaniem może otrzymać każda osoba, która doznała szkody (rozstroju zdrowia) na terenie gospodarstwa rolnego. Na każdym etapie uzyskiwania odszkodowania do obsługi kierujemy specjalistów – od prawników, poprzez rzeczoznawców majątkowych czy łowieckich, do biegłych lekarzy sądowych. Najczęściej uzyskujemy odszkodowania spowodowane:
• przez zwierzęta gospodarskie (koń, krowa, pies)
• przez używanie niesprawnego sprzętu, będącego w wyposażeniu gospodarstwa (drabina, kosa)
• ruchem ciągnika rolniczego i maszyn towarzyszących lub maszynami samobieżnymi (np. kombajn, kopaczka, pług)

Pomoc Rodzinie
Skutecznie uzyskujemy odszkodowania i zadośćuczynienia dla członków rodziny zmarłego, których sytuacja życiowa uległa pogorszeniu wskutek śmierci oraz rentę alimentacyjną, dla tych bliskich, którym zmarły dostarczał środków do życia.

Ponadto
Pomagamy rolnikom w uzyskaniu odszkodowań za straty w mieniu powstałe na skutek pożarów, zalania, a w tym również zalania upraw, zawalenia się, kradzieży, a także zniszczeń spowodowanych przez dzikie zwierzęta.

« Powrót do oferty                                                                                                             Uzyskaj odszkodowanie »