Źle wykonana umowa

Przepisy stanowią, że ten kto nie wykonał umowy lub wykonał ją nienależycie zobowiązany jest do pokrycia zaistniałej szkody (strata bezpośrednia, utracony zysk, kara umowna). Jako specjaliści z zakresu odszkodowań posiadający własną Kancelarię Prawną z doświadczeniem w sporach na tle umów dochodzimy odszkodowań związanych z niesumiennymi lub nieuczciwymi kontrahentami.

Nasze standardowe działania obejmują:
• doradztwo na etapie wykonywania umowy
• wsparcie w negocjacjach z kontrahentem
• pomoc w podjęciu decyzji o rozwiązaniu umowy i wybór najlepszej drogi
• ocena zaistniałej szkody oraz kompletowanie materiału procesowego
• etap przesądowy dochodzenia odszkodowania
• wniesienie sprawy do sądu i reprezentowanie przed sądem
• uzyskanie nakazu zapłaty lub wyroku i klauzuli wykonalności
• prowadzenie postępowania egzekucyjnego oraz postępowań karnych
• pomoc w poszukiwaniu majątku

« Powrót do oferty                                                                                                          Nawiąż współpracę »